Zbiory historyczne

Główny trzon kolekcji Muzeum Historycznego w Legionowie stanowią eksponaty związane z dziejami Legionowa oraz powiatu legionowskiego. Pod względem sposobu pozyskania zbiorów można je podzielić na trzy główne grupy: zakupy, dary i przekazy oraz depozyty i użyczenia. Główne wątki tematyczne w zbiorach Muzeum to:

  • Spuścizny legionowskich rodzin – przekazywane do Muzeum przez ich członków lub spadkobierców prawnych ukazujące życie codzienne w danym Legionowie.
  • Spuścizna Aliny i Czesława Centkiewiczów – przekazywane sukcesywnie przez spadkobierców pamiątki po związanych z Legionowem małżeństwie polarników mają znaczenie ogólnopolskie.
  • Kolekcja butelek wyprodukowanych w Hucie Szkła „Jabłonna” w Legionowie.
  • Kolekcja związana z dziejami garnizonu wojskowego w Legionowie, w której skład wchodzą dary mieszkańców Legionowa oraz spuścizny oficerów garnizonu.
  • Kolekcja I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej – zbudowana głównie na bazie zbiorów legionowskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz darowizn uczestników ruchu oporu lub ich rodzin.
  • Kolekcja Zakładów Sprzętu Technicznego i Turystycznego „Aviotex” zapoczątkowana przekazem syndyka masy upadłościowej obejmująca sprzęt, fotografie, druki ulotne i dokumenty związane z dziejami zakładów.
  • Kolekcja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Wardenckiego przekazana do Zbiorów Historycznych w chwili likwidacji placówki w roku 2004 r. obejmująca fotografie, dokumenty i inne pamiątki z życia szkoły.
  • Kolekcja pamiątek z Izby Porodowej w Willi przy ul. Mickiewicza.