Zwiedzanie indywidualne

Wszystkie wystawy stałe Muzeum Historycznego w Legionowie posiadają odpowiednio przygotowane treści merytoryczne, by móc intuicyjnie i samodzielnie zapoznać się z prezentowanymi na wystawie obiektami oraz osadzić je na łamach chronologii oraz kontekście historycznym.