Wydawnictwa

Muzeum Historyczne w Legionowie prowadzi działalność wydawniczą. Dotychczas wydane publikacje dotyczą przede wszystkim historii lokalnej powiatu legionowskiego. We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Legionowa powstają kolejne tomy Rocznika Legionowskiego.

Wydawnictwa muzealne można nabyć w pawilonie Muzeum Historycznego przy ul. A. Mickiewicza 23 oraz w Filii „Piaski” przy Al. Sybiraków 23. 

Muzeum prowadzi sprzedaż wysyłkową swoich wydawnictw. Aby dokonać zakupu należy skontaktować się z Sekretariatem – sekretariat@muzeum.legionowo.pl i złożyć zamówienie. W treści zamówienia należy podać nazwę i ilość zamawianych produktów, adres dostawy, e-mail i/lub telefon kontaktowy.