Nagrody

Muzeum Historyczne w Legionowie jest laureatem prestiżowych nagród przyznawanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody te – Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” nadawane są za działalność muzealniczą w różnych kategoriach. W 2013 r. otrzymaliśmy I miejsce w kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu” za wystawę: W krainie lodu i książek. Rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach.
W 2014 r. za wystawę czasową: Przemysłowe Legionowo otrzymaliśmy I miejsce w kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu”. W 2015 r. otrzymaliśmy aż dwa wyróżnienia. W tej samej kategorii muzeum przyznano III nagrodę za wystawę De Profundis… Archeologia ziem powiatu legionowskiego, a w kategorii „Najlepszy projekt edukacyjny” Muzeum Historyczne zostało nagrodzone za projekt Archeologia w pięciu zmysłach.

W tym samym roku Muzeum otrzymało wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez Generalnego Konserwatora Zabytków za odbudowę, translokację i nadanie nowej, muzealnej funkcji dawnemu budynkowi kasyna oficerskiego (obecnie filia Muzeum). Wyróżnienie otrzymano w kategorii specjalnej – „Architektura i konstrukcje drewniane”.

W 2017 r. Muzeum zdobyło II nagrodę za zorganizowanie wystawy Dzieje Legionowa 1877-1990 w kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu”. Tegoroczna edycja Mazowieckiego Zdarzenia Muzealnego „Wierzba” przyniosła nam aż 3 wyróżnienia: za wydanie publikacji „Ludność żydowska w Legionowie i jej Zagłada” autorstwa Dyrektora Muzeum
dr. hab. Jacka Emila Szczepańskiego (kategoria „Najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane przez placówkę muzealną”); za zorganizowanie wystawy LOPP – Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (kategoria „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu”); za zrealizowanie projektu Konserwacja drewnianej tablicy z legionowskiego getta (kategoria „Najlepszy muzealny projekt otwarty”).

  1. Medal Pro Memoria, 26 sierpnia 2009 r.
   Za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.
   Przyznający: Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
  2. I nagroda w VII edycji konkursu: Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” za zorganizowanie wystawy pt. „W krainach lodu i książek – rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach”, 27 września 2013 r.
   Kategoria: Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu.
   Przyznający: Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek Kapituły Konkursu.
  3. I nagroda w VIII edycji konkursu: Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” za zorganizowanie wystawy pt. „Przemysłowe Legionowo 1897–1939”, 19 września 2014 r.
   Kategoria: Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu.
   Przyznający: Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek Kapituły Konkursu.
  4. II nagroda w IX edycji konkursu: Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” dla projektu edukacyjnego pt. „Archeologia w pięciu zmysłach – nowa oferta Muzeum dla grup integracyjnych i niepełnosprawnych”, 30 września 2015 r.
   Kategoria: Najciekawszy muzealny projekt edukacyjny.
   Przyznający: Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek Kapituły Konkursu.
  5. III nagroda w IX edycji konkursu: Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” za zorganizowanie wystawy pt. De Profundis… Archeologia ziem powiatu legionowskiego”, 30 września 2015 r.
   Kategoria: Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu.
   Przyznający: Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek Kapituły Konkursu.
  6. Wyróżnienie w konkursie: Zabytek Zadbany, 21 kwietnia 2015 r.
   Za odrestaurowany budynek dawnego kasyna oficerskiego, obecnej siedziby Filii „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie.
   Kategoria specjalna: Architektura i konstrukcje drewniane.
   Przyznający: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków, realizacja konkursu: Narodowy Instytut Dziedzictw.
  7. II nagroda w XI edycji konkursu: Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” za zorganizowanie wystawy pt. „Dzieje Legionowa 1877-1990” , 21 września 2017 r.
   Kategoria: Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu.
   Przyznający: Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek Kapituły Konkursu.
  8. Wyróżnienie w XII edycji konkursu: Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” za wydanie publikacji pt. „Ludność żydowska w Legionowie i jej Zagłada” dr. hab. Jacka Emila Szczepańskiego, 24 września 2018 r.
   Kategoria: Najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane przez placówkę muzealną.
   Przyznający: Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek Kapituły Konkursu.
  9. Wyróżnienie w XII edycji konkursu: Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” za zorganizowanie wystawy pt. „LOPP – Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej”, 24 września 2018 r.
   Kategoria: Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu.
   Przyznający: Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek Kapituły Konkursu.
  10. Wyróżnienie w XII edycji konkursu: Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” za zrealizowanie projektu pt. „Konserwacja drewnianej tablicy z legionowskiego getta”, 24 września 2018 r.
   Kategoria: Najlepszy muzealny projekt otwarty.
   Przyznający: Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek Kapituły Konkursu.
  11. Medal pamiątkowy na stulecie nadania nazwy Legionowo za zasługi na rzecz Legionowa na polu oświaty, kultury i sportu w roku 100-lecia nadania nazwy Legionowo, 27 listopada 2019 r.
   Przyznający: Prezydent Miasta Legionowo na wniosek Kapituły Konkursu.
  12. I nagroda w XIV edycji konkursu: Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” za zorganizowanie wystawy pt. „Nad głowami sosny szumiące. 100. Rocznica nadania nazwy Legionowo”, 14 września 2020 r.
   Kategoria: Najciekawsze wystawy zorganizowane na Mazowszu w 2019 r. przez mniejsze muzea.
   Przyznający: Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek Kapituły Konkursu.
  13. III nagroda w XV edycji konkursu: Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” za zorganizowanie wystawy pt. „Zegrze. Zapomniane miasto nad Narwią”, 13 września 2021 r.
   Kategoria: Najciekawsze wystawy zorganizowane na Mazowszu w 2020 r. przez mniejsze muzea.
   Przyznający: Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek Kapituły Konkursu.
  14. III nagroda w XVII edycji konkursu: Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” za zorganizowanie wystawy pt. „Józef Piłsudski-formy pamięci”, 14 września 2023 r.
   Kategoria: Najciekawsze wystawy zorganizowane na Mazowszu w 2022 r. przez mniejsze muzea.
   Przyznający: Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek Kapituły Konkursu.