Zabytki

Medal pamiątkowy z okazji 80 urodzin Czesława Centkiewicza, 1984 r.

Medal pamiątkowy z okazji 80. urodzin Czesława Centkiewicza, ufundowany dla uczczenia pisarza przez Stowarzyszenie Marynistów Polskich. SMP to istniejąca do dziś organizacja zrzeszająca twórców ze wszystkich dziedzin kultury, którzy w swej działalności podejmują tematykę morską i pomorską. Czesław Centkiewicz był jej członkiem od chwili formalnego powołania w 1969 r., a...

Fragment płytki ceramicznej

Prezentujemy fragment ceramicznej płytki z przedstawieniem dwóch postaci, na którym widać jedynie ich głowy. Są to kobieta i mężczyzna zwróceni twarzami ku sobie. Ich stroje i fryzury (niewykluczone, że peruki) sugerują, że obiekt ten możemy z dużym prawdopodobieństwem datować na drugą połowę XVIII wieku. Za postaciami widoczne są korony drzew...

Fragment tablicy z pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego

Fragment tablicy z pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego ufundowanego przez pracowników Wojskowej Wytwórni Balonowej, odsłoniętego 18 marca 1931 roku. Monument znajdował się na skraju placu apelowego pomiędzy budynkami 2. Batalionu Balonowego i Wojskowej Wytwórni Balonowej. W latach 30. XX w. pomnik był miejscem obchodów uroczystości garnizonowych i gminnych. Monument zniszczono w...

Naczynie – grzechotka

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w 2008 roku natrafiono na bardzo ciekawy zabytek ceramiczny. Został on odkryty w ciałopalnym grobie popielnicowych kultury przeworskiej datowanym na okres od I do II w. po Chr. (obiekt 33). Przedmiot ten to niewielkie, smukłe naczynie gliniane o...

Fotografia – Legionowska zima, ok. 1950 r.

Przełom lat 40/50. XX w. to okres, kiedy temperatury w miesiącach zimowych sięgały w Polsce od minus 10 do minus 30 stopni Celsjusza, a duże opady śniegu były w zasadzie pewne. Urokliwie ośnieżone krajobrazy zachęcały do aktywności na świeżym powietrzu. Na fotografii wykonanej ok. 1950 r. widzimy rodzinę Szymczaków z...

Odznaka pamiątkowa z Zimowych Mistrzostw Polski 1951

Za sprawą ciągnących się kilometrami pasm wzgórz wydmowych w okresie międzywojennym okolice Legionowa i Jabłonny cieszyły się dużą popularnością jako tereny narciarskie. Z tego powodu przy Klubie Sportowym Wojskowych Warsztatów Balonowych w Legionowie powstała sekcja narciarska. Po zakończeniu wojny tradycje narciarskie nie odrodziły się w dawnej w formie. Niemniej sporty...