Zabytki

Aparat fotograficzny „Super Baldina”, 1938 r.

Niemiecki aparat małoobrazkowy „Super Baldina” wyprodukowany w Niemczech ok. 1938 r. w Laubegast pod Dreznem przez firmę Balda-Werk Max Baldeweg. Wysuwany obiektyw mieszkowy posiada soczewki Radionar firmy Schneider Kreuznach oraz migawkę firmy Compur. Obudowę aparatu wyklejono czarną skórą z wytłoczoną nazwą modelu, elementy metalowe są chromowane. Firma Balda została założona...

Zdjęcie klubu garnizonowego w Legionowie, połowa lat 80. XX w.

Fotografia przedstawia reprezentacyjny budynek legionowskiego garnizonu. Zbudowany przez władze carskie w 1892 r. mieścił wspólne kasyno oficerskie dla dwóch pułków 191. Drohiczyńskiego i 192. Wawerskiego. Po ich rozwiązaniu w 1910 r. służył 8. Estlandzkiemu Pułkowi Piechoty. Jednostka ta obchodziła w koszarach 200. rocznicę istnienia. Przypominały o tym daty 1711–1911 i...

Zapinka płytowa

W styczniu 2018 r. do zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie została przekazana płytowa zapinka z okresu wędrówek ludów, znaleziona w miejscowości Rajszew k. Warszawy. Zapinkę o dł. 6,9 cm wykonano w I stylu zwierzęcym. Posiada ona prostokątną reliefową główkę, na której widoczne jest w części środkowej przedstawienie uproszczonej maski –...

Naczynia kultury trzcinieckiej

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w 2011 roku natrafiono na bardzo ciekawy obiekt o chronologii znacznie wcześniejszej niż badane cmentarzysko kultury przeworskiej. Było to znalezisko pozostałości dwóch naczyń glinianych należących do kultury trzcinieckiej. Ta kultura, z wczesnej epoki brązu, rozwijała się na terenach...

Zabytkowa bombka na choinkę

Jedna z bombek choinkowych używanych w latach 40/50 XX w. przez rodzinę Szklarków w domach na Cegielni oraz Bukowcu. Dar p. Sławomira Szklarka dla Muzeum Historycznego w Legionowie.

Stalowy hełm wz. 31 typu „Salamandra”

Wśród eksponatów Muzeum Historycznego na „Piaskach” znajduje się polski stalowy hełm wz. 31 typu „Salamandra” opracowany w 1931 r. i następnie wdrożony do masowej produkcji. Hełm wz. 31 zaprojektowano częściowo na wzór hełmu szwedzkiego. Do produkcji „Salamander” wytworzono mieszankę lakieru z grudkami korka co dało chropowatą powierzchnię eliminującą odbicia światła....