Zbiory archeologiczne

Muzeum Historyczne w Legionowie posiada w swoich zbiorach kolekcję zabytków archeologicznych. Podstawą tej kolekcji są zabytki pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W latach 2008 – 2015 prowadzono tam badania wykopaliskowe. Odsłonięto i zadokumentowano w całości cmentarzysko kultury przeworskiej składające się z ponad 200 ciałopalnych pochówków pochodzących z młodszego okresu przedrzymskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich. Na uwagę zasługują zespoły grobowe z dwusiecznymi, celtyckimi mieczami, celtyckie, taśmowate umbo tarczy czy też okucie rogu do picia w kształcie głowy byka. Natrafiono również na ślady starszego osadnictwa z młodszej epoki kamienia, epoki brązu a także zidentyfikowano fragment osady średniowiecznej.

Cennym elementem zbiorów archeologicznych są również zabytki pochodzące z badań prowadzonych na terenie XVII-wiecznego dworu myśliwskiego Wazów w Nieporęcie. Gros zabytków z tego stanowiska to zespół kafli piecowych wraz z najciekawszym, fragmentem kafla z wyobrażeniem korony królewskiej.

W zbiorach Muzeum znajdują się również zabytki z cmentarzyska kultury przeworskiej w Nieporęcie, cmentarzyska kultury grobów kloszowych w Stanisławowie Pierwszym czy tez osady łużyckiej w Józefowie.