Niespodzianka na imieniny Marszałka

Niespodzianka na imieniny Marszałka…

W II Rzeczypospolitej 19 marca był dniem szczególnym, w całym kraju uroczyście obchodzono imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego.

A jak było u nas?

18 marca 1931 r. – w przeddzień imienin Marszałka odsłonięto pierwszy w Legionowie pomnik Józefa Piłsudskiego. Został on ufundowany przez kadrę 2. Batalionu Balonowego oraz pracowników Wojskowej Wytwórni Balonowej w Legionowie.

Pomnik zlokalizowany był frontem do dzisiejszej ulicy Zegrzyńskiej na skraju placu alarmowego, pomiędzy budynkami batalionu balonowego a zabudowaniami wytwórni.

Pomnik został uroczyście odsłonięty przez gen. Jana Wróblewskiego, dowódcę Okręgu Korpusu nr I i jego zastępcę gen. Czesława Jarnuszkiewicza. Na cokole znajdowała się inskrypcja: „Roku 1931. Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu Budowniczemu Polski Odrodzonej w dziesiątą rocznicę wyzwolenia Ojczyzny od najazdu bolszewickiego. Pracownicy Wojskowej Wytwórni Balonowej”.

Tego samego dnia plac alarmowy otrzymał nazwę „Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

W następnych latach pomnik został ogrodzony metalowym płotkiem i postawiono obok niego dwie elektryczne latarnie.

W latach 30. XX w. plac przed pomnikiem stał się centralnym miejscem obchodów uroczystości garnizonowych i gminnych.

Pomnik został zniszczony w nieznanych okolicznościach. Do dzisiaj zachowały się po nim resztki betonowego cokołu oraz fragmenty tablicy, które odnaleziono w 2004 r. Ułamki te pokazywane są na wystawie stałej w Filii „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie.