40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego – NSZZ „Solidarność” w Legionowie

13 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 – w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przypomnimy NSZZ „Solidarność” w Legionowie – na muzealnym kanale na YouTube opublikujemy wspomnienia Ligii Urniaż-Grabowskiej (w ramach Archiwum Historii Mówionej).
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!
Link do kanału na YT: