68. rocznica praw miejskich Legionowa

W 1950 r. Gminna Rada Narodowa rozpoczęła starania o nadanie Legionowu praw miejskich.

3 maja 1952 r. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza „w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w powiecie warszawskim i radzymińskim, województwie warszawskim” (Dz.U. nr 26, poz. 181) gminie Legionowo nadano ustrój miejski. Tym samym rozporządzeniem wyłączono z gminy Jabłonna gromady Bukowiec i Łajski Grudzie, które włączono do nowo utworzonego miasta Legionowo.

Tego samego dnia wydano rozporządzenie powołujące do życia powiat nowodworskiego, do którego włączono m.in. miasto Legionowo, gminy Jabłonna, Janówek, Nieporęt, Skrzeszew oraz Zegrze z miastem Serock (Dz.U. nr 27, poz. 185).

Od 1 lipca 1952 r. w Legionowie zaczęła funkcjonować Miejska Rada Narodowa, a w 1974 r. zaczął działalność Urząd Miasta Legionowo.

Plakat z obchodów Święta Trzeciego Maja w Legionowo w 1990 r. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie.