75. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO

W związku z mijającą 75. rocznicą bitwy pod Monte Cassino Pan Sławomir Szklarek przekazał do zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie album zawierający kolekcję 310 oryginalnych fotografii ilustrujących szlak bojowy 5. Baonu Saperów 5. Kresowej Dywizji Piechoty 2. Korpusu gen. Władysława Andersa.

Zdjęcia zgromadzone zostały przez ojca darczyńcy p. Tadeusza Szklarka, przedwojennego mieszkańca Legionowa i żołnierza 2. Batalionu Saperów Mostów Kolejowych w Legionowie.

We wrześniu 1939 r. został on internowany przez władze litewskie i osadzony w obozie w Połądze, a następnie w 1942 r. deportowany w głąb ZSRR. W 1943 r. wstąpił do 2. Korpusu gen. Andersa.

Podczas pobytu w Połądze, Kirgistanie, Iraku, Palestyn

ie, Libii i we Włoszech p. Tadeusz Szklarek zbierał, a często sam wykonywał, fotografie ilustrujące codzienne życie żołnierzy.

Przekazany do Muzeum album jest ważnym źródłem ikonograficznym do dziejów Polskich Sił Zbrojnych w latach II wojny światowej oraz do historii wojennych losów mieszkańców Legionowa.