Relacja z prelekcji dr. Adama Kaczyńskiego o losach polskich jeńców wojennych po 1939 r.

3 kwietnia w zimową pogodę odbyła się w filii „Piaski” prelekcja dr Adama Kaczyńskiego.

Wszyscy znamy tragedię polskich oficerów zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni. Mało natomiast wiadomo o losach polskich żołnierzy szeregowych, którzy dostali się do niewoli sowieckiej we wrześniu 1939 r.

O ich losach na „nieludzkiej ziemi” wygłosił dziś prelekcję A. Kaczyński.

Wykład wzbogacono ilustracjami.

Po wykładzie dr Kaczyńskiego były jeszcze pytania od gości.

Dziękujemy Państwu za przybycie do naszego muzeum.