90. rocznica powstania Gminy Legionowo

17 marca 1930 r. – w wyniku rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Henryka Józewskiego wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu Ignacym Matuszewskim z gminy Jabłonna została wyodrębniona samodzielna gmina Legionowo. W jej skład weszły: osada parcelacyjna Jabłonna-Legjonowa (I, II i III), folwark Ludwisin, wieś Cegielnia, poligon oraz koszary wojskowe po obu stronach szosy do Zegrza. Gmina Legionowo miała charakter gminy wiejskiej z dopuszczeniem regulacji finansów komunalnych jak gminy miejskie. Obszar nowej gminy wynosił ok. 879 ha.
W 1935 r. mieszkało na jej terenie ok. 12 tysięcy osób.

Pełnię praw miejskich Legionowo uzyskało dopiero w 1952 r. Wówczas włączono w jego granice osiedle Bukowiec.

Poniżej: wspomniane rozporządzenie oraz fotografia uczestników uroczystego poświęcenia nowego Urzędu Gminy Legionowo, z datą 2 sierpnia 1930 r. (dar Hanny Juskowiak).