Prelekcja Rafała Degiela pt. „Najdawniejsze dzieje parafii św. Jana Kantego w fotografiach i dokumentach Muzeum Historycznego w Legionowie”

8 grudnia 2022 r. w ramach rozpoczęcia rocznych przygotowań do 90. rocznicy powstania parafii św. Jana Kantego w Legionowie w wieczerniku kościoła parafialnego odbyła się prelekcja Rafała Degiela pt. „Najdawniejsze dzieje parafii św. Jana Kantego w fotografiach i dokumentach Muzeum Historycznego w Legionowie”. W spotkaniu wzięli udział jako goście m.in. ks. kanclerz Maciej Miętek oraz poprzedni proboszcz parafii ks. Lucjan Szcześniak.

Dziękujemy ks. proboszczowi Grzegorzowi Kucharskiemu za zorganizowanie wykładu oraz wszystkim uczestnikom za przybycie.