Apoloniusz Herbst – komendant Polskiej Organizacji Wojskowej w Jabłonnie

Czy wiecie kim był Apoloniusz Herbst?
Dyrektor Muzeum – dr hab. Jacek Szczepański przypomina postać tego zasłużonego komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) w Jabłonnie.
Zachęcamy do przeczytania artykułu zamieszczonego w dodatku „Nasza Historia” do „Gazety Powiatowej”:
Fot. ze zbiorów Andrzeja Głogowskiego