Archiwum Historii Mówionej – Zygmunt Pryszmont

Doktor Zygmunt Pryszmont jest szczególną postacią w legionowskiej historii. Z pochodzenia wilniuk, po ukończeniu studiów lekarskich w Krakowie trafił do Legionowa. W trudnym, powojennym czasie nie tylko zasłynął ofiarną służbą chorym, ale także stał się organizatorem lecznictwa na terenie miasta.