Artykuły w czasopiśmie „Działamy Lokalnie”

Zachęcamy do przeczytania najnowszego numerem czasopisma „Działamy Lokalnie” wydawanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich. W tym numerze możemy przeczytać między innymi artykuły: Jacka Szczepańskiego  pt. „Zagłada getta w Legionowie”, Tomasza Kitaja pt. „Kozłówka” czy relacje z uroczystego zasadzenia Dębu Pamięci w 79. rocznicę Zagłady ludności legionowskiego getta oraz spaceru po Ludwisinie.

Zapraszamy!