Drogi i ścieżki do niepodległości

Na fotografii grupa oficerów 1 Batalionu 4 PP w koszarach w Zegrzu Płd., wiosna 1917 r. „Album Legionów Polskich” pod red. gen. Juliana Stachiewicza, Warszawa 1933.

19 listopada 2017 r. o godz. 15 w Filii „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie odbędzie prelekcja dr. Mirosława Pakuły pt. „Drogi i ścieżki do niepodległości”.

W trakcie prelekcji zostaną przedstawione przyczyny upadku Polski oraz walki o niepodległość. Szczególny nacisk zostanie położony na wydarzenia z okresu I wojny światowej, w wyniku których Polska odzyskała niepodległość. Dr Pakuła przedstawi także wydarzenia, które miały miejsce na terenie obecnego powiatu legionowskiego.

Zapraszamy!