Z dziejów legionowskich ulic

Fotografia przedstawiająca ulicę Piłsudskiego (dawniej Królewska) w Legionowie (dawniej Jabłonna).

3 grudnia 2017 r. o godz. 15 w filii „Piaski” przy al. Sybiraków 23 odbędzie się prelekcja dr. Mirosława Jankowiaka pt. „Z dziejów legionowskich ulic”.

Ulice miejskie są ważnym elementem funkcjonowania każdego miasta. To od nich w dużej mierze zależy rytm życia mieszkańców, instytucji, rozwój gospodarczy czy budownictwo. Ich rozłożenie oraz nazewnictwo ukazują też na uwarunkowania społeczno-historyczne, politykę władz oraz kształtują świadomość lokalnej społeczności.

Dzieje Jabłonny i przyszłego Legionowa najmocniej związane są z Traktem Warszawsko-Kowieńskim, powstałym w latach 1820–48, przy którym wybudowano koszary wojskowe w 1892 r.

Z wyjątkiem dawnego Traktu Kowieńskiego i drogi fortecznej do Strugi dzieje legionowskich ulic sięgają dopiero lat 20. XX wieku, kiedy to dokonano parcelacji ziem Potockich pod zabudowę mieszkaniową, wytyczając kształt ulic i nadając im nazwy. Przebieg i nazwy ulic, wyznaczone w okresie międzywojennym, ulegały zmianom w różnych okresach, w zależności od polityki władz, najbardziej w czasach II wojny światowej i PRL-u.

O dziejach legionowskich ulic opowie w najbliższą niedzielę dr Mirosław Jankowiak. Zapraszamy!