Lato w Muzeum – dzień 4.

Tematem dzisiejszego dnia była 70. Rocznica nadania Legionowu praw miejskich.

Spotkanie rozpoczęło się krótkim przypomnieniem historii powstania Legionowa i prezentacją fotografii Legionowa z lat 50. XX w. Uczestnicy spotkania zostali zapoznania z symbolami miasta – herbem, flagą i hejnałem. Następnie przystąpiliśmy do części warsztatowej, w której wykonywaliśmy chorągiewki z aktualnym i dawnym herbem naszego miasta.

Po przerwie uczestnicy wzięli udział w zabawie w rozpoznawanie miejsc pokazanych na starych fotografiach. Następnie przystąpiliśmy do budowy kartonowych makiet domów.