Lato w Muzeum – dzień 5.

Tematem dzisiejszego dnia był warsztat pracy archeologa.
Spotkanie rozpoczęło się od wizyty na naszej stałej wystawie archeologicznej – De Profundis… Archeologia ziem powiatu legionowskiego. Dzieci poznały zabytki, które archeolog może wydobyć z ziemi. Następnie zaprezentowaliśmy narzędzia służące do wykonywania pomiarów na wykopaliskach. Kolejnym elementem spotkania było wykonanie rysunki obiektu archeologicznego na podstawie modelu znajdującego się w muzeum. Po krótkiej przerwie zajęliśmy się rekonstrukcją potłuczonych donic. Ich fragmenty należało dopasować do siebie i posklejać tak, żeby jak najwierniej odtworzyć pierwotny kształt naczyń.
Pomimo upalnego dnia, wszyscy uczestnicy warsztatów świetnie się bawili!