Z Jabłonny do St. Petersburga. Historia szosy nr 61

1 października 2017 r. o godz. 15 w filii „Piaski” przy ul. Sybiraków 23 odbędzie się prelekcja dr. Mirosława Jankowiaka pt. „Z Jabłonny do St. Petersburga. Historia szosy nr 61”.

Dzieje Legionowa od początku były związane z Koleją Nadwiślańską i Traktem Kowieńskim. To właśnie te dwa szlaki komunikacyjne, kolejowy i drogowy, spowodowały, że władze carskie podjęły decyzję o utworzeniu garnizonu wojskowego Jabłonna. Utwardzony Trakt Kowieński łączył Jabłonnę z Kownem, a dalej z St. Petersburgiem i odgrywał ważną rolę tak dla Mazowsza, jak i całego Królestwa Polskiego. Obecnie przebiega tędy Droga Krajowa nr 61, prowadząca do Augustowa.

O dziejach dawnego Traktu Kowieńskiego na obszarze współczesnego powiatu legionowskiego opowie w najbliższą niedzielę dr Mirosław Jankowiak. Zapraszamy.