Jacek Szczepański Honorowym Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Legionowa

Miło nam poinformować, że Jacek Szczepański dyrektor Muzeum Historycznego otrzymał tytuł Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Legionowa.

To zaszczytne wyróżnienie, w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa, nadał 22 stycznia b.r. Walny Zjazd Członków TPL.

Jacek Szczepański działał w Zarządzie TPL nieprzerwanie 28 lat (od 20 stycznia 1994 r.). Trzykrotnie pełnił funkcję prezesa, dwukrotnie wiceprezesa. Jest jednym z głównych założycieli i autorów „Rocznika Legionowskiego”, uznanego czasopisma historycznego. Od lat bada i popularyzuje historię Legionowa i okolic. Na ten temat napisał około 20 książek, z których cztery wydało Towarzystwo Przyjaciół Legionowa.

Serdecznie gratulujemy.