Kolej w powiecie legionowskim. Zarys historii i ślady przeszłości

Stacja kolejki jabłonowskiej

„Kolej w powiecie legionowskim. Zarys historii i ślady przeszłości” to tytuł prelekcji dr. Mirosława Pakuły, która odbędzie się 18 marca 2018 r. o godz. 15.00 w Filii „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie.

Kolej pojawiła się na terenie dzisiejszego powiatu legionowskiego pod koniec XIX w. Droga Żelazna Nadwiślańska zbudowana w 1877 r. między lasami i wydmami w okolicach Jabłonny była zaczątkiem rozwoju okolicy, a dla Legionowa stała się jednym z czynników miastotwórczych. Wkrótce powstała linia do Zegrza. W latach 30. XX w. uruchomiono trasę z Tłuszcza przez Wieliszew i Skrzeszew do Nasielska. Po naszym terenie jeździły też pasażerskie wąskotorówki.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione informacje o istniejących i nieistniejących liniach kolejowych. Bardzo interesującym elementem prelekcji będzie pokazanie zdjęć pozostałości po nieistniejących trasach. Wystąpienie dr. Pakuły będzie wzbogacone dużą ilością zdjęć archiwalnych i współczesnych oraz mapami.

Zapraszamy!