Kolejna „Wierzba” przyznana!

W tym roku Kapituła XV edycji Konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” przyznała legionowskiemu Muzeum III miejsce w kategorii: „Najciekawsze wystawy zorganizowane na Mazowszu w 2020 r. przez mniejsze muzea”. Jury nagrodziło wystawę czasową pt. „Zegrze. Zapomniane miasto nad Narwią”.

Nagrodzona wystawa czasowa została otwarta 13 września 2020 roku w pawilonie muzealnym przy ul. A. Mickiewicza 23. Inspiracją do stworzenia tej ekspozycji były badania archeologiczne prowadzone w 2017 r. na terenie dawnego cmentarza parafialnego w Zegrzu.

Wystawa funkcjonować będzie do końca roku i zwiedzać ją można zgodnie z obowiązującymi w muzeum zasadami sanitarnymi. Istnieje również możliwość zapoznania się z ekspozycją w formie wirtualnego spaceru dostępnego na stronie internetowej naszego muzeum.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w 23 września b.r. w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Nagrodę z rąk marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odebrali: Rafał Degiel, Wawrzyniec Orliński i dr Magdalena Woińska.

Muzeum w Legionowie kilkukrotnie już zdobyło prestiżową w środowisku mazowieckich muzealników nagrodę „Wierzba”, m.in. za wystawy stałe „Dzieje Legionowa 1877–1990” (II miejsce w 2017 r.), „De Profundis… Archeologia ziem powiatu legionowskiego” (III miejsce w 2015 r. ) oraz I miejsce za wystawę „W krainach lodu i książek. Rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach” (2013 r.). W 2018 r. kapituła wyróżniła także publikację muzealną: „Ludność żydowska w Legionowie i jej Zagłada”.

Fot. J. Szczepański, W. Orliński