Kolejne recenzje książki dr. hab. Jacka Szczepańskiego „Peowiacy i ich losy…”

Wydana w zeszłym roku przez Muzeum Niepodległości książka Dyrektora naszego Muzeum – Jacka Emila Szczepańskiego pt. „Peowiacy i ich losy (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew)” spotkała się z ogromnym zainteresowaniem czytelników. Świadczą o nim również kolejne recenzje ukazujące się w różnych czasopismach.

Nota o książce ukazała się w lipcowym numerze „Biuletynu Informacyjnego Światowego Związku Armii Krajowej” (2021 nr 07, s. 80):

Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

A obszerna recenzja napisana przez Tadeusza Samborskiego znalazła się w piśmie „Niepodległość i Pamięć” (2021 nr 2, s. 339-344):

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/doccontent?id=8300

Zachęcamy do ich przeczytania, podobnie jak samej książki.