Konferencja poświęcona Wojskom Łączności z okazji 100-lecia Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej w Babicach

20 października 2023 r. w głównej siedzibie Muzeum Historycznego w Legionowie odbyła się konferencja poświęcona Wojskom Łączności z okazji 100-lecia Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej w Babicach. Swoje referaty wygłosili:

„Wojska łączności w garnizonie Zegrze w okresie II RP – jednostki i wyposażenie”  – ppłk rez. dr Mirosław Pakuła i ppłk rez. Mieczysław Hucał, przedstawiciele Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności

„Radiostacja Babice – Internet II RP” – doktorant UKSW mgr Jarosław Chrapek, prezes Stowarzyszenia Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza

„Profesor Janusz Groszkowski” – dr. inż. Tomasz Aleksander Miś, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej

„Architekt budynków stacji nadawczej w Babicach Marian Kontkiewicz” – dr inż. Andrzej Kontkiewicz

„Sylwetka jednego z budowniczych stacji nadawczej w Babicach, Oficerskiej Szkoły Inżynierii, współwłaściciela firmy Żelazo-Beton Wacława Polkowskiego” – dr inż. Maciej Markowski,

„Pamiątki wojsk łączności w kolekcji Muzeum Historycznego w Legionowie” – dr hab. Jacek Szczepański, dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie

„Tworzenie (powstanie) służb i administracji cywilnej łączności w niepodległej Polsce” – dr Roman Biskupski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wydział Humanistyczny

Dokonane podczas konferencji przybliżenie historii uruchomienia Radiostacji Babice i związanych z nią osób z pewnością jest szansą na odrodzenie pamięci o tej jednej z najważniejszych inwestycji okresu II Rzeczypospolitej.