List gratulacyjny od Starosty Legionowskiego

Otrzymaliśmy bardzo miły list gratulacyjny od Starosty Legionowskiego – Sylwestra Sokolnickiego.
Bardzo dziękujemy!