Maurycy hr. Potocki (1812-1879) – uczestnik powstania listopadowego, właściciel dóbr Jabłonna

Dzisiaj przestawiamy kolejną, ważną dla naszych okolic postać – Maurycego hr. Potockiego (1812-1879), właściciela dóbr Jabłonna, który sprzedał pas ziemi pod budowę linii kolei nadwiślańskiej, w wyniku czego powstała stacja Jabłonna – zalążek dzisiejszego Legionowa.
Polecamy artykuł Rafała Degiela w cyklu „Postacie” w „Naszej Historii” (2021 nr 10).
Fot. www.polona.pl