Mieczysław Smerek – lwowiak w Legionowie, czyli losy niezwykłego żołnierza

Zapraszamy do lektury artykułu dr. Adama Kaczyńskiego z Filii „Piaski” o Mieczysławie Smereku – legionowskim bohaterze i patronie jednej z miejskich ulic.

Tekst ukazał się w wychodzącym we Lwowie „Kurierze Galicyjskim”.

Jak widać, w promowaniu naszej lokalnej historii wychodzimy daleko poza Legionowo…

Fot. Mieczysław Smerek w okresie powojennym (ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie)

http://kuriergalicyjski.com/rozmaitosci/8860-mieczyslaw-smerek-lwowiak-w-legionowie-czyli-losy-niezwyklego-zolnierza?fbclid=IwAR3y9vxcBgebq6QekUPTLkhK4O4-NN5nfsCQKPLYDa4qGqgF89BcmVUfWFw