Mieczysław Smerek – redaktor legionowskiej prasy konspiracyjnej

W niedzielę 5 sierpnia o godz. 15 zapraszamy do filii „Piaski” mieszczącej się przy al. Sybiraków 23 na prelekcję dr. Mirosława Pakuły o legionowskim konspiratorze Mieczysławie Smereku.

Przedstawimy Państwu sylwetkę człowieka, który mimo kalectwa nabytego w młodości w walce za Ojczyznę, stawiał obowiązek wobec niej na pierwszym miejscu. Ten niezwykły człowiek był obrońcą Lwowa, powstańcem śląskim, żołnierzem wojny polsko-rosyjskiej i II wojny światowej, redaktorem prasy podziemnej i powstańcem warszawskim. Odważny i zdecydowany, pełen poświęcenia patriota.

Serdecznie zapraszamy.