Muzealne świętowanie odzyskania niepodległości

W niedzielę 12 listopada 2023 r. odbył się wykład dr. hab. Jacka Szczepańskiego pt. „Odzyskanie niepodległości w Legionowie, listopad 1918”, podczas którego zostały przedstawione najnowsze ustalenia dotyczące zajęcia koszar w Jabłonnie (Legionowie) oraz przybliżona postać i losy peowiaka – Antoniego Gawryszewskiego.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w książce J. Szczepańskiego pt. „Peowiacy i ich losy (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew)”, którą można kupić w Muzeum Historycznym w Legionowie oraz lokalnych księgarniach, a wersji elektronicznej jest dostępna tutaj:
Po wykładzie odbył się występ chóru CEGLA BAND z repertuarem patriotycznym. Tłumnie zgromadzona publiczność bardzo chętnie włączała się we wspólne śpiewanie, razem z Prezydentem Miasta Legionowa Romanem Smogorzewskim.
Dziękujemy wszystkim za obecność oraz wspólne świętowanie odzyskania niepodległości.