MUZEUM ZDOBYŁO 11.000 ZŁOTYCH!

Miło nam poinformować, że projekt Muzeum Historycznego w Legionowie pt. „Gwiazda Polski. Balonem do stratosfery” uzyskał dofinansowanie w wysokości 11.000 zł w programie „Patriotyzm Jutra” realizowanym przez Muzeum Historii Polski. Na ponad 930 złożonych podań jedynie 131 projektów otrzymało dofinansowanie.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. W ramach programu o dotację na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, muzea regionalne, domy i lokalne centra kultury, biblioteki.

Muzeum Historii Polski już po raz dziesiąty przyznało dofinansowania w Programie „Patriotyzm Jutra”. Zespół sterujący zdecydował o przyznaniu dotacji na realizację 131 projektów. Dotacjami w wysokości od 5 000 do 62 000 zł wsparto realizację różnorodnych działań m.in. warsztatów edukacyjnych, gier planszowych, filmów dokumentalnych, wystaw czy działań aktywizujących społeczności lokalne. Są wśród nich projekty lokalne, obejmujące zasięgiem jedną miejscowość lub gminę, są też i przedsięwzięcia ogólnopolskie.

Dyrektor Muzeum
dr hab. Jacek Szczepański