Nagrody rozdane!

Wręczenie nagród w konkursie literackim pt. W Naszej pamięci…, zorganizowanym w ramach obchodów 75. Rocznicy Zagłady Ludności Legionowskiego Getta, odbyło się 8 grudnia 2017 r. w Muzeum Historycznym w Legionowie. Pośród licznie 23. zgłoszonych prac, kapituła konkursu postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych wypracowań. Zasadnicze kryterium stanowiło podejście merytoryczne do podejmowanych tematów oraz umiejętność właściwego poszanowania tragicznych wydarzeń sprzed 75 lat.

Laureatom konkursu nagrody wręczyli prezydent Miasta Legionowo – Roman Smogorzewski, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – pani Jolanta Magda oraz dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie – dr hab. Jacek Szczepański. Nagrody w konkursie ufundował Urząd Miasta Legionowo, Powiat Legionowski oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Muzeum Historyczne w Legionowie pragnie podziękować partnerom za pomoc w realizacji konkursu oraz wszystkim uczestnikom i zaangażowanym w organizacji!