Najciekawsze mapy okolic Legionowa

Zapraszamy do zapoznania się z najciekawszymi mapami przedstawiającymi okolice Legionowa, wyszukanymi przez pracowników Filii „Piaski”.

Jako pierwszą prezentujemy pruską mapę okolic Warszawy z 1794 r.

Kolejna mapa okolic Warszawy pochodzi z 1829 r. Warto zwrócić uwagę na rozpoczynający się w Jabłonnie Trakt Kowieński.

A poniżej fragment rosyjskiej mapy sztabowej z 1891 r. Oprócz linii Kolei Nadwiślańskiej na mapie oznaczono folwark Kozłówka oraz „dacze”, z których powstało przyszłe Legionowo.

A oto niemiecka mapa sztabowa z okresu poprzedzającego I Wojnę Światową. Zaznaczono na niej fortyfikacje twierdz w Warszawie i Modlinie oraz m.in. forty w Dębem, Zegrzu i Beniaminowie.

Wreszcie trzy mapy Legionowa i okolic z okresu I Wojny Światowej.

Poniżej unikatowa niemiecka mapa sztabowa z okresu I wojny światowej. Powstała na bazie zdobycznych map rosyjskich. Wiele nazw miejscowości pisane jest zarówno po rosyjsku, jak i w transliteracji na język niemiecki.

I na koniec niemiecka mapa sztabowa z 1940 r. wykonana na podstawie zdobycznych map polskich.