„Nasza Historia”: Oddział Dywersji Bojowej II Batalionu Jabłonna, cz. 3

Zachęcamy do przeczytania trzeciej, ostatniej części artykułu Rafała Degiela pt. „Oddział Dywersji Bojowej II Batalionu Jabłonna” (dodatek „Nasza Historia”, „Gazeta Powiatowa” 2022 nr 6).

Na fot. z lewej strony – pchor. Jan Pogodziński „Grzmot” (ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie, Archiwum Andrzeja Paszkowskiego), na fot. z prawej strony – pchor. Bohdan Pogodziński „Wawrzyniec” (ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie, Archiwum Andrzeja Paszkowskiego).

https://gazetapowiatowa.pl/poradniki/nasza-historia/nasza-historia-oddzial-dywersji-bojowej-ii-batalionu-jablonna-cz-3/