Nowy cykl „Z regionalnej półki”

Startujemy z nowym cyklem pt. „Z regionalnej półki”, w którym będziemy przypominać najważniejsze publikacje regionalne, znajdujące się w naszej muzealnej bibliotece.

Na początek „Zarys dziejów Legionowa” Andrzeja Stawarza. Przeczytajcie!

I choć niektóre ustalenia i dane uległy zweryfikowaniu w późniejszych latach, to warto po tę książkę sięgnąć.

Zarys dziejów Legionowa, tom I Andrzeja Stawarza to pierwsze opracowanie historii naszej miejscowości. Wydane zostało przez Towarzystwo Przyjaciół Legionowa w 1994 r. Licząca sobie 127 stron publikacja obejmuje dzieje Legionowa od ich początków do przełomu lat 1939 i 1940. W I części zatytułowanej Środowisko geograficzno-historyczne autor omawia środowisko geograficzno-przyrodnicze Legionowa i okolic oraz sięga do osadniczych zalążków Legionowa. II część W Polsce Niepodległej poświęcona jest okresowi 1918–1939. Znajdziemy tu dzieje miejscowości od momentu odzyskania niepodległości, historię i pochodzenie nazwy Legionowo, poznajemy legionowski garnizon i jego rolę w odradzaniu się jednostek Wojska Polskiego. W części II autor przedstawia rozwój osiedla Legionowo. Zaznajamiamy się z początkami samorządu nowej osady i jej życiem społecznym, w tym organizacją m.in. oświaty, kultury, życia religijnego, przemysłu, handlu, harcerstwa czy legionowskiego klubu sportowego. W ostatniej,  III części znajdują się opis sytuacji Legionowa w 1939 r. i początki okupacji niemieckiej. Kilka osobnych stron poświęcono  legionowskiemu tajnemu nauczaniu.

Książka zawiera aneks z materiałem Zabytkowa architektura Legionowa, opracowanym przez znawcę tematu, Andrzeja Zalewskiego. Nie zapomniano również o warstwie ilustracyjnej, w publikacji znalazło się kilkadziesiąt czarno-białych zdjęć.

Wszystkim zainteresowanym historią Legionowa polecamy lekturę tego pierwszego opracowania historii naszego miasta.