Obchody 100. rocznicy powołania wojsk balonowych w Polsce

W środę, 23 stycznia br. odbyło się w naszym Muzeum spotkanie dotyczące planów upamiętnienia 100. rocznicy powstania wojsk balonowych w Polsce.

Naszymi gośćmi byli p. Jacek Bogdański – ubiegłoroczny zdobywca Pucharu Gordon Bennetta, p. Jerzy Czerniawski – pilot i instruktor balonowy z Aeroklubu Polskiego, p. Beata Banaszuk ­– organizatorka fiest balonowych w Polsce, dr Zbigniew Moszumański – autor wielu książek o tematyce historycznej oraz p. Anna Szwarczewska – Kierownik Referatu Kultury i Współpracy Urzędu Miasta Legionowo. Przedstawicielami z ramienia Muzeum byli dr hab. Jacek Szczepański ­– dyrektor Muzeum, Rafał Degiel, Wawrzyniec Orliński oraz Malwina Piorun.

Podczas spotkania powołano Komitet Organizacyjny, którego zadaniem będzie przygotowanie i wsparcie merytoryczne obchodów wspomnianej rocznicy, w ramach których zrealizowana zostanie w Muzeum Historycznym w Legionowie wystawa dotycząca historii polskiego baloniarstwa. Nakreślono zakres tematyczny ekspozycji oraz przedstawiono treści merytoryczne planowanej wystawy.