Oferta pracy w Muzeum Historycznym w Legionowie. Asystent/adiunkt muzealny.

Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie ogłasza nabór na stanowisko pracy: asystent/adiunkt muzealny

Nazwa i adres organizatora
Muzeum Historyczne w Legionowie
ul. A. Mickiewicza 23, 05-120 Legionowo
Tel. 22 774 21 66, email admin@ muzeum.legionowo.pl

Nabór na stanowisko:
• Asystent/Adiunkt muzealny w Muzeum Historycznym w Legionowie
• Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu
• Stabilne warunki zatrudnienia (po okresie próbnym umowa na czas nieokreślony)

Do zakresu obowiązków asystenta/adiunkta należy:
• Prowadzenie edukacji muzealnej:
a. prowadzenie lekcji muzealnych skierowanych do przedszkoli, młodzieży szkolnej, przygotowywanie do zajęć materiałów edukacyjnych,
b. opracowywanie propozycji zajęć edukacyjnych dla dorosłych: warsztatów, wykładów itp.
c. prowadzenie zajęć w ramach akcji: „Wakacje w Muzeum”, „Ferie w Muzeum”.
• Oprowadzanie gości muzealnych po wystawach stałych i czasowych.
• Współpraca przy organizowaniu i prowadzeniu działań promujących działalność Muzeum w zakresie:
a. przygotowania projektów graficznych zaproszeń, plakatów, banerów itp.
b. współudział w przygotowaniu spotkań i uroczystości promujących lokalną historię
• Prowadzenie punktu informacji muzealnej wraz ze sprzedażą wydawnictw muzealnych.
• Przygotowanie i zamieszczanie treści na stronie muzealnej i Facebooku.

Wymagania związane ze stanowiskiem:
• Wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowana historia).
• Umiejętność pisania tekstów (w tym historycznych).
• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
• Praktyczna umiejętność obsługi komputera: Windows, pakiet MS Office, znajomość programów graficznych np. Corel.

Mile widziana jest:
• Znajomość historii Legionowa.
• Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.
• Doświadczenie w pracy związanej z muzealnictwem lub z inną instytucją kultury.

Wymagane dokumenty:
Należy złożyć następujące dokumenty:
• CV
• List motywacyjny
• Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje
Na dokumentach należy zawrzeć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych o ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art.6ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/.

Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Muzeum lub przesłać pocztą elektroniczną na adres admin@muzeum.legionowo.pl lub na adres siedziby Muzeum Historycznego w Legionowie, ul. A. Mickiewicza 23 do dnia 20 września 2023 r. z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: asystent/adiunkt muzealny w Muzeum Historycznym w Legionowie”
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe
• Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu jednego miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.
• Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

Dr hab. Jacek Emil Szczepański
Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie