Podsumowanie projektu „Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu”

Dyrektor i pracownicy Muzeum Historycznego w Legionowie serdecznie zapraszają na spotkanie podsumowujące projekt „Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu. Wnioski z badań cmentarzyska przeworskiego w Legionowie CSP” realizowany przez Instytut Archeologii UW oraz Muzeum Historyczne w Legionowie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00 w pawilonie Muzeum w Legionowie przy ul. A. Mickiewicza 23.