Podziękowanie za udział w inicjatywie „Weekend seniora z kulturą”.

Otrzymaliśmy bardzo miłe podziękowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – za włączenie się do inicjatywy „Weekend seniora z kulturą”.

A my dziękujemy wszystkim naszym gościom.