Podziękowanie

Otrzymaliśmy bardzo miłe podziękowanie z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za przeprowadzenie specjalnych zajęć z muzealnictwa dla studentów Instytutu Archeologii UKSW.

My również mamy nadzieję na kontynuację współpracy.