Potoccy i kościół w Chotomowie

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Rafała Degiela o Potockich i kościele w Chotomowie.

Artykuł ukazał się w kolejnym numerze „Naszej Historii”, dodatku do Gazety Powiatowej.

Potoccy i kościół w Chotomowie