Powiększenie zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie

15 maja 2023 r. pan generał dywizji Marek Samarcew przekazał do zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie zbiór mundurów Wojska Polskiego.

W kolekcji tej znajdują się: mundur polowy zimowy, mundur całoroczny polowy, mundur zimowy wyjściowy oraz szczególnie interesujący mundur pustynny z misji w Afganistanie.