Prawdziwa historia POW

We wrześniu br. ukazała się długo oczekiwana książka Jacka Emila Szczepańskiego pt. Peowiacy i ich losy (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew). Autor przedstawił w niej wyniki wieloletnich badań nad dziejami Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie dzisiejszego powiatu legionowskiego – wyniki, które zaskakują czytelnika. Zmieniają one nasze dotychczasowe wyobrażenie o przebiegu rozbrojenia koszar niemieckich w Legionowie i w Zegrzu w listopadzie 1918 r. Autor ustalił rzeczywiste okoliczności śmierci Antoniego Gawryszewskiego – peowiaka, którego nazwisko nosi jedna z legionowskich ulic. Ponadto przedstawił nieznane dotąd dzieje organizacji peowiackich w Jabłonnie, Wieliszewie i Nowym Dworze Mazowieckim.

W drugiej części książki J. Szczepański opracował 46 biogramów peowiaków, z terenu dzisiejszego powiatu legionowskiego. W wielu przypadkach nawiązał kontakt z ich rodzinami. Dzięki temu publikacja wzbogaciła się o nieznane dotąd fotografie. Książkę opublikowało Muzeum Niepodległości w Warszawie we współpracy z Muzeum Historycznym w Legionowie. Jej recenzentami naukowymi są profesorowie: Adam Czesław Dobroński, Aleksander Łuczak i Janusz Szczepański. Wydawnictwo można nabyć w legionowskich księgarniach oraz w kiosku muzealnym przy ul. A. Mickiewicza 23.