Prelekcja dr. Adama Kaczyńskiego pt. „Flotylla Dnieprzańska w walkach na Bugu i Narwi w 1944 r.”

Jednym z najmniej znanych epizodów związanych z historią działań wojennych na ziemiach polskich są dzieje sowieckiej Flotylli Dnieprzańskiej, która wykorzystując system rzek i kanałów, w 1945 r. dopłynęła do Berlina. Zanim jednak do tego doszło, marynarze flotylli stoczyli szereg walk na Prypeci, Bugu i Narwi. Jedną z najcięższych bitew stoczonych przez Flotyllę był desant na Serock w październiku 1944 r.

Podczas wykładu poświęconego działaniom Flotylli Dnieprzańskiej na Bugu i Narwi w 1944 r. dr Adam Kaczyński przedstawi nie tylko przebieg walk, ale także zaprezentuje unikalne fotografie z epoki oraz omówi konstrukcje kutrów opancerzonych projektu 1124 i 1125 nazywanych potocznie „pływającymi czołgami”.

Prelekcja odbędzie się w filii „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie przy Al. Sybiraków 23 o godz. 15.

Serdecznie zapraszamy!