Prestiżowa nagroda dla Muzeum

W tym roku Kapituła XIV edycji Konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” przyznała legionowskiemu Muzeum I miejsce w kategorii: „Najciekawsze wystawy zorganizowane na Mazowszu w 2019 r. przez mniejsze muzea”. Jury nagrodziło wystawę czasową pt. „Nad głowami sosny szumiące. 100. Rocznica nadania nazwy Legionowo”, która została zorganizowana w Filii „Piaski”. Wystawa w marcu 2019 r. zainaugurowała miejskie obchody 100-lecia nadania nazwy Legionowo. Patronat honorowy nad wystawą objęli prezydent miasta Legionowo i starosta legionowski.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w poniedziałek 14 września b.r. w amfiteatrze Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Nagrodę z rąk marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odebrali: dyrektor legionowskiego muzeum dr hab. Jacek Szczepański, dr Mirosław Pakuła (kurator wystawy) i dr Artur Bojarski, kierownik Filii „Piaski”.

Muzeum w Legionowie kilkukrotnie już zdobyło prestiżową w środowisku mazowieckich muzealników nagrodę „Wierzba”, m.in. za wystawy stałe „Dzieje Legionowa 1877–1990” (II miejsce w 2017 r.), „De Profundis… Archeologia ziem powiatu legionowskiego” (III miejsce w 2015 r. ) oraz I miejsce za wystawę „W krainach lodu i książek. Rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach” (2013 r.). W 2018 r. kapituła wyróżniła także publikację muzealną: „Ludność żydowska w Legionowie i jej Zagłada”.