Prezentacja książki „Pułkownik Julian Sielewicz (1892-1940)”

Muzeum Historyczne w Legionowie oraz Oficyna Wydawnicza „Ajaks” zapraszają na prezentację książki pt. „Pułkownik Julian Sielewicz (1892-1940). Publikacja autorstwa dr. Zygmunta Kozaka, dr. Zbigniewa Moszumańskiego i dr. hab. Jacka Szczepańskiego jest kolejna książką z serii wydawniczej „Z dziejów polskiej aeronautyki”.

Pułkownik Julian Sielewicz po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej w 1922 r. służył w jednostkach balonowych w Legionowie, Krakowie i Toruniu. Od 1931 r. na stałe związał się z Legionowem, gdzie dowodził 2. Batalionem Balonowym, a w 1934 r. objął funkcję komendanta Garnizonu Legionowo.

Po ogłoszeniu mobilizacji w sierpniu 1939 r. objął dowództwo Bazy Balonowej nr 1 w Legionowie. Podczas ewakuacji na wschód dostał się do niewoli radzieckiej. wiosną 1940 r. został zamordowany przez NKWD w Katyniu.

Spotkanie odbędzie się 10 listopada 2019 r. o godzinie 15 w pawilonie wystawowym Muzeum Historycznego w Legionowie przy ul. A. Mickiewicza 23.

Serdecznie zapraszamy!