Prezentacja XIII tomu „Rocznika Legionowskiego”

W niedzielę 14 listopada odbyła się uroczysta prezentacja XIII tomu „Rocznika Legionowskiego”. Publikację wydało Towarzystwo Przyjaciół Legionowa we współpracy z Muzeum Historycznym w Legionowie. Na spotkanie w sali widowiskowej Urzędu Miasta przybyło ponad 80 osób. Na wstępie goście upamiętnili minutą ciszy zmarłych autorów. Następnie głos zabrał redaktor naczelny Rocznika prof. Aleksander Łuczak. Po tym dr hab. Jacek Szczepański, prezes TPL i zastępca redaktora naczelnego omówił zawartość merytoryczną poszczególnych artykułów. Następnie sekretarz komitetu redakcyjnego dr Adam Kaczyński przedstawił wymogi edytorskie i terminy składania tekstów do XIV tomu. Podczas uroczystości Elżbieta Pogorzelska wiceprezes TPL wręczyła J. Szczepańskiemu list gratulacyjny. W ten sposób Towarzystwo uczciło 20-letni jubileusz dyrektora Muzeum, który nieprzerwanie od 2001 r. prowadzi legionowską placówkę muzealną.

Fot. Stanisław Załęczny