Program Edukacji Regionalnej

Wczoraj w pawilonie Muzeum Historycznego w Legionowie odbyła się prezentacja „Programu edukacji regionalnej: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość powiatu legionowskiego”, który został opracowany przez zespół powołany przez Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie.

Publikacja stanowi propozycję uniwersalnego programu edukacji regionalnej z uwzględnieniem potrzeb szkół powiatu legionowskiego. Autorzy przygotowali 26 tematów prezentujących zagadnienia historyczne, kultury materialnej, nauki, sztuki, wiedzy przyrodniczej i społecznej rozgrywające się na terenie powiatu legionowskiego. Opracowany program stanowi doskonałe narzędzie edukacji regionalnej prowadzonej w szkołach. Zawiera on ‒ poza samymi propozycjami lekcji ‒ bogatą bibliografię, przykłady dobrych praktyk i scenariusz gry terenowej. Program został pozytywnie zaopiniowany przez prof. Aleksandra Łuczaka oraz dr. hab. Jacka Szczepańskiego.