Przekazanie pamiątek przez Pana Stanisława Gołąbka

29 marca 2023 r. pan Stanisław Gołąbek przekazał do zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie kolekcję ponad 200 publikacji konspiracyjnej Solidarności. Pan Gołąbek w latach 80. XX w. pracował w wydawnictwie drugiego obiegu CDN w Warszawie. Materiały z tej oficyny wydawniczej dostarczane były przez p. Gołąbka do Legionowa i rozprowadzane za pośrednictwem kiosku przy kościele parafialnym św. Jana Kantego. Wśród przekazanych materiałów znalazły się zakazane w PRL książki, prasa podziemna, znaczki Poczty Solidarność oraz kasety magnetofonowe.